Oddíly

Neustále se snažíme zkvalitňovat naše služby, a to s pomocí plně kvalifikovaných trenérů a profesionálního vybavení. Důkazem toho, že jdeme správným směrem, je stále větší obliba našeho klubu u dětí i jejich rodičů.

Oddíly moderní gymnastiky i rope skippingu každoročně rozšiřují nabídku tréninků pro jednotlivé úrovně dovedností. Každé září pořádáme nábor nových dětí a svou nabídku také prezentujeme na klánovickém Veletrhu kroužků.

Rozpisy všech tréninků pro školní rok 2022/23

Moderní gymnastika