Moderní gymnastika

Skupina závodní - trénink 3x týdně

moderní gymnastika a estetická skupinová gymnastika 

Skupina nezávodní - trénink 1 - 2x týdně

moderní gymnastika - ročník 2009 a ml.

Skupina v mateřské školce

moderní gymnastika - ročník 2013 a ml.

Rozvrh tréninků - školní rok 2019/2020

Moderní gymnastika - závodní skupina starší 

Sportovní hala starosty Hanzala - horní tělocvična

úterý 16:00 - 18:00 

středa 17:00 - 19:00 - listopad - březen Beseda

čtvrtek 16:00 - 19:00

Moderní gymnastika - závodní skupina mladší 

Sportovní hala starosty Hanzala - horní tělocvična 

úterý 16:00 - 18:00

středa 15:00 - 17:00 - listopad - březen Beseda

čtvrtek 16:00 - 19:00

Moderní gymnastika - nezávodní skupina mladší - 2013 a ml.

úterý  15:00 - 15:45

v mateřské školce Klánovice

Moderní gymnastika - nezávodní skupina  2010 a ml.

středa   15:00 - 16:00 - sportovní hala/Beseda

čtvrtek 16:00 - 17:00 - sportovní hala


Pravidla oddílu moderní gymnastiky