Klánovice Christmas Jump

Astra Klánovice zve všechny týmy a oddíly na tradiční předvánoční ropeskippingovou soutěž určenou především začínajícím a mírně pokročilým skokanům.

KDY: 9. prosince 2023
KDE: Sportovní hala starosty Hanzala v Praze-Klánovicích


Věkové kategorie

 • 6 - 8 let
 • 9 - 11 let
 • 12 - 15 let

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk k 31. 12. 2023.

Soutěžní disciplíny

Vysvětlivky disciplín pro začínající skokany a trenéry najdete na webu Czech Jump Rope.

 • Single Rope Speed Sprint 1x30s
 • Single Rope Double Unders Relay 2x30s
 • Single Rope Speed Relay 4x30s
 • Double Dutch Speed Relay 4x30s
 • Double Dutch Speed Sprint 1x60s
 • Single Rope Individual Freestyle (s hudbou)
 • Single Rope Pair Freestyle (s hudbou)
 • Týmový Fun Speed

Soutěž Klánovice Christmas Jump je soutěží nižší výkonnostní úrovně a je určena skokanům, kteří nepřekračují následující kvalifikační limity:

 • Single Rope Speed Sprint - skóre 65
 • Single Rope Double Unders Relay - skóre 130
 • Double Dutch Speed Relay - skóre 160
 • Double Dutch Speed Sprint - skóre 110
 • Single Rope Individual Freestyle - skóre 7,0 (resp. 4,5 na soutěžích od 11/2023)
 • Single Rope Pair Freestyle - skóre 5,0 (resp. 3,5 na soutěžích od 11/2023)

Závodníci, kteří překročili uvedené kvalifikační limity na kterékoliv soutěži (svazové či oddílové), nemohou již v dané disciplíně nastoupit v soutěži Klánovice Christmas Jump. Uvedené kvalifikační limity se nepoužijí věkovou kategorii 6 - 8 let. V této kategorii soutěží závodníci bez omezení.

Pozn.: U závodníků na prvních třech místech v každé disciplíně a kategorii budeme před vyhlášením kontrolovat jejich výsledky v minulých soutěžích. Nedodržení pravidel soutěže bude mít za následek diskvalifikaci závodníka ze všech disciplín. Přihlášení závodníka, který nesplňuje pravidla uvedená v propozicích, může být důvodem k odmítnutí celé týmové přihlášky na soutěž.

Disciplína Týmový Fun Speed

V disciplíně Fun Speed závodí týmy složené nejméně ze 4 závodníků, horní limit není stanoven. Dva závodníci točí 1 švihadlem, které ostatní závodníci probíhají s jedním přeskokem uprostřed. Probíhající závodníci se střídají po jednom po dobu 60 vteřin. Poté, co všichni proběhnou, začnou probíhat opačným směrem opět od začátku. Každý povedený přeskok se započítá jako 1 bod.

Směr točení švihadla je na rozhodnutí závodníků. Horní limit věkové kategorie musí splňovat všichni závodníci v týmu, vč. těch, k do točí (tj. není připustné, aby točil trenér nebo starší závodník). 

Disciplíny se mohou zúčastnit pouze závodníci, kteří nastoupí alesp´oň v jedné další standardní disciplíně na soutěži.

Startovné

 • zvýhodněné startovné pro členy Czech Jump Rope: 250 Kč za účastníka
 • standardní startovné: 450 Kč za účastníka
 • startovné se hradí předem převodem na účet na základě vystavené faktury nebo na místě v hotovosti
 • startovné se hradí za všechny přihlášené závodníky, a to i v případě jejich následné neúčasti ze zdravotních nebo jiných důvodů

Čas konání soutěže

Předběžně 9:30 - 17 hodin; registrace od 8:30 (bude upřesněno podle počtu závodníků).

Rozhodčí

Prosíme týmy, aby přihlásili alespoň jednoho speed rozhodčího (ideálně jednoho na každých 15 závodníků) a alespoň jednoho rozhodčího na freestyle. Rozhodčí by měli být oblečeni v černé barvě, bez loga svého týmu. Pro hodnocení speedu musí mít rozhodčí vlastní clicker nebo mobilní aplikaci, hodnocení freestylu probíhá v oficiální aplikaci IJRU na tabletech zapůjčených svazem Czech Jump Rope.

Rozhodčí budou mít po celou dobu k dispozici drobné občerstvení.

Přihláška

Pro přihlášení na soutěž/workshop využijte přihlášku ke stažení a odešlete e-mailem na adresu petra@jerabkova.com . Přihlašování je možné až do naplnění kapacity soutěže, nejpozději do 26. 11. 2023.

Další informace a pokyny

Hudební doprovod pro freestylové disciplíny zašlete e-mailem na adresu petra@jerabkova.com  nejpozději 1. 12. 2023. Hudební stopa musí být označena disciplínou, pro kterou je určena (SRIF, SRPF), jménem týmu/oddílu a příjmeními všech členů závodního týmu, pro jehož sestavu se má použít (například SRPF_SkokaniCZ_NovotnaDvorakova.mp3). Délka hudební stopy musí být nejvýše 75 vteřin.

Všechny disciplíny vyjma disciplíny Týmový Fun Speed probíhají podle pravidel IJRU, rozhodčí musí mít přinejmenším kvalifikaci IJRU Level 1 pro speedové disciplíny a IRJU Level 2 pro freestylové disciplíny. Výkony dosažené na soutěži nemohou být hlášeny jako národní rekordy.

Závodníci jsou povinni mít platnou sportovní lékařskou prohlídku, která není starší jednoho roku.

Po celou dobu soutěže musí mít závodníci z každého oddílu zajištěn vlastní dozor (trenéři/rodiče). Organizátor soutěže neodpovídá za škody na zdraví či majetku, které by mohly účastníkům na závodech vzniknout.

V hale ani nejbližším okolí není bohužel možnost zakoupit občerstvení, doporučujeme tedy závodníkům a doprovodu zajištění jídla a pití na celý den.

Soutěž se koná s podporou Czech Jump Rope.

Místo konání soutěže:

Sportovní hala starosty Hanzala, V Soudním 1000, Praha 9 - Klánovice
https://mapy.cz/s/nazocuvuco
Vstup do haly je ze dvora školy.

Parkování je možné před sportovní halou zdarma nebo v okolních ulicích bez poplatku.

Hromadná doprava:

 • vlak S1 z Masarykova nádraží do zastávky Praha - Klánovice, potom pěšky cca 10 minut nebo autobusem 221, 212 na zastávku Smržovská
 • nebo autobus 221 z konečné metra B Černý most, na zastávku Smržovská

V případě dotazů či nejasností se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Petra Jeřábková
tel.: 603 800 913
e-mail: petra@jerabkova.com 

Těšíme se na Vás!