Klánovice Christmas Jump 2021


Astra Klánovice vás srdečně zve k účasti v rope skippingové soutěži Klánovice Christmas Jump 2021.

V neděli 12. prosince 2021
ve Sportovní hale Starosty Hanzala v Praze - Klánovicích

Soutěžní disciplíny

 • Single Rope Speed Sprint 1x30s (povinná disciplína)
 • Single Rope Double Unders Relay 2x30s
 • Single Rope Speed Relay 4x30s
 • Double Dutch Speed Relay 4x30s
 • Single Rope Individual Freestyle (s hudbou)
 • Single Rope Pair Freestyle (s hudbou)
 • Team FUN speed 1x30s

Věkové kategorie

 • 6 - 8 let
 • 9 - 11 let
 • 12 - 15 let

Soutěž Klánovice Christmas JUMP je soutěží nižší výkonnostní úrovně, která je určena především skokanům mladším, začínajícím a těm, kteří se rope skippingu nevěnují primárně jako závodnímu sportu.

Závodu se proto nemohou účastnit skokani, kteří se zúčastní MČR Czech Jump Rope 2021 nebo kteří překračují kvalifikační limit 60 přeskoků v Single Rope Speed 1x30s. Závodník, jehož výsledek v Single Rope Speed 1x30s výrazně přesáhne tento limit, nebude hodnocen v žádné disciplíně včetně týmových disciplín.

Disciplína Single Rope Speed 1x30s je povinnou disciplínou a každý závodník se jí musí účastnit. Maximální počet závodníků pro disciplínu Single Rope Individual Freestyle je 10 z jednoho oddílu/týmu. Maximální počet dvojic pro disciplínu Single Rope Pair Freestyle je 10 dvojic z jendoho oddílu/týmu.

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk k 31. 12. 2021. Pro zařazení týmu do věkové kategorie je rozhodující věk nejstaršího člena týmu k 31. 12. 2021. Kategorie, kde budou přihlášeny méně než 3 závodníci/týmy, bude sloučena s nejbližší kategorií.

Disciplína Team FUN speed

V této disciplíně může soutěžit 2 a více závodníků, kteří společně skáčí přes jedno švihadlo po dobu 30 sekund. Švihadlo drží pouze jeden závodník (obě ručky), skákat musí všichni závodníci zároveň.

Skóre se počítá jako počet úspěšných přeskoků násobený počtem závodníků bez švihadla (např. 20 přeskoků ve dvojici => skóre 20 x 1 = 20 bodů; 20 přeskoků ve trojici => skóre 20 x 2 = 40 bodů). Přeskoky se počítají pouze ve chvíli, kdy jsou ve švihadle všichni závodníci, kteří k disciplíně nastoupili (tzn. lze nastupovat postupně, ale počítá se až od chvíle, kdy skáčí všichni).

Freestyle show

Každý oddíl se může přihlásit k nesoutěžnímu freestylovému vystoupení v délce
až 5 minut. Pro tato vystoupení nejsou předepsána žádná pravidla ani povinné prvky. Cílem je dát dětem příležitost, aby si vyzkoušely vystupování před publikem.

Startovné

 • 400 Kč za účastníka
 • zvýhodněné startovné pro členy Czech Jump Rope 250 Kč
 • startovné lze hradit převodem nebo na místě v hotovosti

Čas konání soutěže

Předběžně 9 - 17 hodin; registrace od 8:30 (bude upřesněno podle počtu závodníků).

Přihláška na soutěž

Přihlašujte se do 26. 11. 2021 pomocí formuláře níže. Nejprve stáhněte a vyplňte týmovou přihlášku všech závodniků, poté ji vložte do formuláře a odešlete.

Další informace a pokyny

Každý přihlášený oddíl zajistí účast nejméně dvou vyškolených rozhodčích pro rychlostní disciplíny a jednoho rozhodčího pro freestylové disciplíny. Freestylové disciplíny se hodnotí podle aktuálních IJRU pravidel.

Hudební doprovod pro freestylová vystoupení (soutěžní i nesoutěžní) zašlete předem e‑mailem na adresu petra@jerabkova.com. Hudební stopa musí být označena názvem oddílu, jménem závodníka a označením disciplíny.

Závodníci jsou povinni mít platnou sportovní lékařskou prohlídku, která není starší jednoho roku. Pro vstup závodníků, trenérů i doprovodu do haly musí být dodržena opatření v souvislosti s pandemií Covid-19, která budou platná v den konání soutěže.

Po celou dobu soutěže musí mít závodníci z každého oddílu zajištěn vlastní dozor (trenéři/rodiče). Organizátor soutěže neodpovídá za škody na zdraví či majetku, které by mohly účastníkům na závodech vzniknout.

Ve sportovní hale jsou k dispozici 2 tělocvičny, přičemž jedna bude určena pro závodníky, kteří zrovna nesoutěží. Mohou se zde rozcvičit a připravit na závod. Druhá bude určena k samotnému závodu.

Náhradníky v týmových disciplínách lze registrovat do 6. 12. 2019. Později už je možné pouze závodníka či tým vyřadit.

Soutěž se koná s podporou Czech Jump Rope.

Místo konání soutěže:

V Soudním 1000, Praha 9 - Klánovice
https://goo.gl/maps/k2i2i9rgd6E2 

Autem: Parkování u haly zdarma (omezená kapacita) nebo v okolních ulicích v dochozí vzdálenosti.
Vlakem: linka S1 na trase Kolín - Praha Masarykovo nádraží, zastávka Praha - Klánovice
Autobus: 221 a 303 z Prahy 9 - Černý Most, zastávka Smržovská

V případě dotazů či nejasností se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Petra Jeřábková
tel.: 603 800 913
e-mail: petra@jerabkova.com 

Těšíme se na Vás!