Moderní gymnastika

Moderní gymnastika

Základní pravidla

Rozměry závodní plochy: koberec 13 x 13. Maximální bodové hodnocení výkonu je závislé na druhu kategorie. Výkon hodnotí skupiny rozhodčích:

•4-5 rozhodčí na provedení (E) 5 rozhočích pro MS a OH - hodnotí se technika + artistika

•4 rozhodčí na obtížnost (D)

Sestavy obsahují předepsaný počet prvků bez náčiní a s náčiním, které jsou předepsány na oficiálním formuláři. Závodí se v kategorii jednotlivkyň a to ve čtyřboji (2 roky vždy předepsaná 4 náčiní), trojboji (3 náčiní) a ve společných skladbách. Každá sestava je zapsána do zápisu, který se předkládá rozhodčím.

Náčiní

Obruč - 300g, průměr: 80-90cm

Musí být vyrobena ze dřeva nebo syntetického materiálu o průměru 800 - 900 mm (700 - 800 mm pro závodnice menší 140 cm) a váze minimálně 300 g. Velikost obruče se určuje podle gymnastky (obruč opřená kolmo k zemi musí být k pasu cvičenky). Barva je libovolná.

Míč - 400g, průměr: 18-20cm, materiál

Musí být vyroben z kaučuku nebo syntetického materiálu, antistatický o průměru 180 - 200 mm (160 - 180 mm pro závodnice menší 140 cm) a váze minimálně 400 g. Barva je libovolná.

•Švihadlo - délka švihadla podle výšky gymnastky

Musí být vyrobeno z konopí nebo syntetického materiálu o stejné tloušťce. Švihadlo je na obou koncích zakončeno uzlíky (bez dřevěných či jiných držadel) a jeho délka se určuje podle gymnastky (švihadlo se podsune středem pod chodidla gymnastky a uzlíky musí končit pod pažím cvičenky). Barva je libovolná.

•Kužele - 150g, délka: 40-50cm

Musí být vyrobeny ze dřeva nebo syntetického materiálu. Tvar je lahvovitý. Délka jednoho kuželu je 400 - 500 mm a váha minimálně 150 g. Barva je libovolná.

•Stuha - šířka: 4-6cm; max. délka: 6m

Musí být vyrobena ze saténu nebo podobného materiálu o šířce 40 - 60 mm a váze maximálně 35 g bez tyčky. Délka stuhy v jednom kuse je 7 m. Konec, ke kterému je stuha připojena k tyčce, je přeložen a zdvojen v délce 1 m (stuha má tedy délku maximálně 6 m, 5 m pro závodnice menší 150 cm). Barva je libovolná. Fixace (upevnění) musí být vyrobeno z provazu, silikonového nebo podobného vlákna nebo se použije otáčivá karabinka. Maximální délka je 70 mm.

•Tyčka - 50-60cm; průměr tyčky: 1cm

Musí být vyrobena ze dřeva, bambusu, nebo syntetického materiálu o průměru maximálně 10 mm v nejsilnějším místě a délce 500 - 600 mm. Tvar je válcovitý nebo kónický a držadlo může být ovinuto tenkým neklouzavým materiálem maximálně v délce 100 mm. Barva je libovolná.

Soutěže

Vrcholnou soutěží moderní gymnastiky jsou Olympijské hry a Mistrovství světa v moderní gymnastice. Mezi další významné mezinárodní soutěže se řadí Mistrovství Evropy v moderní gymnastice, Světový pohár a Grand Prix, jehož jedno kolo se koná od roku 2006 také v České republice.

Mezinárodní soutěže jsou rozděleny mezi Juniorky (do patnácti let) a Seniorky (dívky od šestnácti let).

Soutěží se buď v jednotlivkyních, anebo v pětičlenných družstvech. Jednotlivkyně soutěží ve čtyřboji ve volných sestavách s náčiním. Společné skladby seniorek mají vždy jednu sestavu se stejným náčiním a jednu sestavu s kombinací náčiní (vždy dvě gymnastky mají jiné náčiní než ostatní tři).

V České republice je kalendářní rok rozdělen na jarní sezónu závodů jednotlivkyň a podzimní sezónu, která je určená závodům společných skladeb.

Nejvyšší českou soutěží je Mistrovství České republiky, které se pro většinu kategorií koná jednou za rok. Některé kategorie nemají vypsané mistrovské závody a končí na úrovni Oblastních přeborů.