Mini Cup Praha 2023

Týmy Astra Klánovice a Jumpcroo zvou všechny začínající a mírně pokročilé skokany na druhý ročník putovní soutěže Mini Cup, která se tentokrát bude konat v Praze, v prostorách Gymnázia Jana Keplera, Parléřova 118, Praha 6-Hradčany.

Soutěž proběhne v sobotu 13. 5. 2023 a v neděli 14. 5. bude pro skokany připraven workshop.

Věkové kategorie

 • 6 - 8 let
 • 9 - 11 let
 • 12 - 15 let
 • 16 - 19 let - pouze disciplíny SRSS a SRIF

Soutěžní disciplíny

 • Single Rope Speed Sprint 1x30s (povinná disciplína)
 • Single Rope Double Unders Relay 2x30s
 • Single Rope Speed Relay 4x30s
 • Double Dutch Speed Relay 4x30s
 • Double Dutch Speed Sprint 1x60s
 • Single Rope Individual Freestyle (s hudbou)
 • Single Rope Pair Freestyle (s hudbou)
 • Show Freestyle

Soutěž Mini Cup Praha je soutěží nižší výkonnostní úrovně, závodu se proto mohou účastnit pouze skokani, kteří nepřekračují kvalifikační limit 65 přeskoků v Single Rope Speed 1x30s. Závodník, jehož výsledek v Single Rope Speed 1x30s výrazně přesáhne tento limit, nebude hodnocen v žádné disciplíně včetně týmových disciplín.


Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk k 31. 12. 2023

Propozice pro Show Freestyle

 • 6 - 20 závodníků v týmu
 • délka maximálně 6 min, s hudebním doprovodem
 • musí obsahovat minimálně 3 různé styly (Single Rope, Double Dutch, Wheel, Long Ropes, Traveller)
 • způsob hodnocení: 20 % prezentace, 20 % obtížnost, 20 % kreativita, 20 % využití hudby, 20 % kostýmy
Startovné
 • zvýhodněné startovné pro členy Czech Jump Rope: 350 Kč za účastníka
 • standardní startovné: 550 Kč za účastníka
 • startovné se hradí předem převodem na účet na základě vystavené faktury
 • startovné se hradí za všechny přihlášené závodníky, a to i v případě jejich neúčasti ze zdravotních nebo jiných důvodů

Čas konání soutěže

Předběžně 9:30 - 17 hodin; registrace od 8:30 (bude upřesněno podle počtu závodníků).


Workshop v neděli 14. 5. 2023

 • probíhá v místě soutěže, 9:00 - 16:00
 • věk účastníků max. 19 let
 • nejvýše 80 účastníků, přednost mají závodníci přihlášení na soutěž v sobotu
 • účastníci budou rozděleni do skupin podle úrovně dovednosti
 • obsahem workshopu je single freestyle, double dutch, wheel, gymnastika atd.
 • čeští lektoři

Cena

 • zvýhodněná cena pro členy Czech Jump Rope: 750 Kč
 • standardní cena: 950 Kč
 • oběd: 150 Kč
 • přenocování ze soboty na neděli 150 Kč (bez snídaně)


Přihláška

Pro přihlášení na soutěž/workshop využijte přihlášku ke stažení a odešlete e-mailem na adresu petra@jerabkova.com . Přihlašování je možné až do naplnění kapacity soutěže, nejpozději do 23. 4. 2023

Přihlašování bude zahájeno v březnu 2023.

Další informace a pokyny

Hudební doprovod pro freestylové disciplíny zašlete e-mailem na adresu anezka.bockova@gmail.com  nejpozději 5. 5. 2023. Hudební stopa musí být označena disciplínou, pro kterou je určena (SRIF, SRPF), jménem týmu/oddílu a příjmeními všech členů závodního týmu, pro jehož sestavu se má použít (například SRPF_SkokaniCZ_NovotnaDvorakova.mp3). Délka hudební stopy musí být nejvýše 75 vteřin. Délka hudební stopy pro pro Show Freestyle musí být nejvýše 360 vteřin

Všechny disciplíny vyjma disciplíny Show Freestyle probíhají podle pravidel IJRU, rozhodčí musí mít přinejmenším kvalifikaci IJRU Level 1 pro speedové disciplíny a IRJU Level 2 pro freestylové disciplíny. Výkony dosažené na soutěži nemohou být hlášeny jako národní rekordy.

Závodníci jsou povinni mít platnou sportovní lékařskou prohlídku, která není starší jednoho roku.

Po celou dobu soutěže i workshopu musí mít závodníci z každého oddílu zajištěn vlastní dozor (trenéři/rodiče). Organizátor soutěže neodpovídá za škody na zdraví či majetku, které by mohly účastníkům na závodech vzniknout.

Soutěž se koná s podporou Czech Jump Rope.

Místo konání soutěže a workshopu:

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 118, Praha 6-Hradčany.
https://mapy.cz/s/cetulunuca

V případě dotazů či nejasností se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Petra Jeřábková
tel.: 603 800 913
e-mail: petra@jerabkova.com

Těšíme se na Vás!